2007.

Seniorke
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto
Kup Hrvatske – 1. mjesto
Zagrebačko prvenstvo – 1. mjesto

Seniorke koje su igrale te godine: Lucija Babić, Iva Bosiljevac, Maja Čizmić, Petra Čizmić, Maja Fertalić, Saša Havelka, Kristina Kučko, Mirna Ogorelec, Matea Panić, Tea Pejnović, Šikić Martina, Vedrana Mukavec, Jelena Tomić, Sanda Donoval, Sanja Frančišković, Dorijana/
Treneri: Tomislav Rebrović, Jelena Tomić, / /Damir Mandić, Ivan Čorković

EUROPSKI KUP PRVAKA
B-grupa -01.-20.08.2007., San Marino
7. Princ Zagreb

POJEDINAČNE NAGRADE
Najbolji pitcher – Petra Čizmić

2006.

Seniorke
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto
Kup Hrvatske – 1. mjesto
Zagrebačko prvenstvo – 1. mjesto

Seniorke koje su igrale te godine: Lucija Babić, Iva Bosiljevac, Maja Čizmić, Petra Čizmić, Maja Fertalić, Saša Havelka, Kristina Kučko, Viktorija Lemaić, Mirna Ogorelec, Matea Panić, Tea Pejnović, Šikić Martina, Vedrana Mukavec, Jelena Tomić, Sanda Donoval
Treneri: Tomislav Rebrović, Jelena Tomić, Igor Halužan

EUROPSKI KUP PRVAKA
B-grupa – 01.-20.09.2006., Moskva, Rusija
2. Princ Zagreb

POJEDINAČNE NAGRADE
Najbolji pitcher – Petra Čizmić
Maja Fertalić – najbolji udarač

2005.

Seniorke
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto
Kup Hrvatske – 1. mjesto
Zagrebačko prvenstvo – 1. mjesto
Interliga – 1. mjesto

Seniorke koje su igrale te godine: Lucija Babić, Iva Bosiljevac, Maja Čizmić, Petra Čizmić, Maja Fertalić, Katarina Franjić, Saša Havelka, Kristina Kučko, Viktorija Lemaić, Mirna Ogorelec, Matea Panić, Tea Pejnović, Šikić Martina, Vedrana Mukavec, Jelena Tomić
Treneri: Tomislav Rebrović, Jelena Tomić, Maja Čizmić

EUROPSKI KUP PRVAKA
B-grupa-16.-20.08.2005., Haarlem, Nizozemska
3. Princ Zagreb

POJEDINAČNE NAGRADE
Najbolji pitcher – Petra Čizmić
Najbolji udaračica – Saša Havelka
MVP – Saša Havelka

2004.

Seniorke
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto
Kup Hrvatske – 1. mjesto
Zagrebačko prvenstvo – 1. mjesto
Interliga – 1. mjesto

Seniorke koje su igrale te godine: Lucija Babić, Iva Bosiljevac, Matea Crnjak, Maja Čizmić, Petra Čizmić, Maja Fertalić, Katarina Franjić, Saša Havelka, Kristina Kučko, Viktorija Lemaić, Mirna Ogorelec, Matea Panić, Tea Pejnović, Šikić Martina, Vedrana Mukavec, Jelena Tomić
Treneri: Tomislav Rebrović, Jelena Tomić, Maja Čizmić

POJEDINAČNE NAGRADE
Interliga – najbolja bacacica – Petra Čizmić
Hrvatsko prvenstvo – najbolja bacačica – Petra Čizmić
Hrvatsko prvenstvo – MVP – Saša Havelka
Hrvatsko prvenstvo – najbolja udaračica – Jelena Tomić

Seniori
Prvenstvo Hrvatske – 3. mjesto
Kup Hrvatske – 3. mjesto
Zagrebačko prvenstvo – 2.mjesto
Seniori koji su igrali te godine: Bihar Tvrtko, Fertalić Domagoj, Hudin Bruno, Jakopčević Karlo, Jegjud Hrvoje, Korman Aleksandar, Abramović Davor, Salajster Mladen, Pavlek Mario, Pokrajac Nikica, Rendić Marin, Šerepec Mario, Turković Ivan, Zajičić Davor, Miljković Željko
Treneri: Maja Čizmić, Mirna Ogorelec

2003.

Seniorke
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto
Kup Hrvatske – 1. mjesto
Zagrebačko prvenstvo – 1. mjesto
Interliga – 1. mjesto

Seniorke koje su igrale te godine: Lucija Babić, Iva Bosiljevac, Matea Crnjak, Maja Čizmić, Petra Čizmić, Iva Đaković, Maja Fertalić, Katarina Franjić, Saša Havelka, Viktorija Lemaić, Mirna Ogorelec, Matea Panić, Tea Pejnović, Šikić Martina, Vedrana Mukavec, Jelena Tomić
Treneri: Tomislav Rebrović, Jelena Tomić, Maja Čizmić

EUROPSKI KUP KUPOVA – B grupa
18 . – 23. kolovoza 2003., Mannheim, Njemačka
2. Princ, Zagreb

Seniori
Prvenstvo Hrvatske – 3. mjesto
Kup Hrvatske – 4. mjesto
Seniorki koji su igrali te godine: Fertalić Domagoj, Jakopčević Karlo, Jegjud Hrvoje, Korman Aleksandar, Matica Emil, Nešović Darko, Pavlek Mario, Pavlek Josip, Pokrajac Nikica, Rendić Marin, Sabljić Zdenko, Sušić Marin, Šerepec Mario, Turković Ivan, Zajičić Davor, Duško Margušić, Dinko Golić
Treneri: Maja Čizmić, Mirna Ogorelec