Ball GameNewsTurniriResults – 4th Ball Game touramentResults – 4th Ball Game tourament

04/08/2014

Here are results of the tournament:

Group A
Friuli Venezia Giulia (ITA)
Princ Zagreb (CRO)
Slovenian NT (SLO)

Group B
Arena (SRB)
Croatian NT
Tecnovap Dynos Verona (ITA)

Petak / Friday 02.04.2014.
GM #1 – 18:00 – 19:30 – Arena (SRB) – Croatian NT (CRO) – 16 -1

Subota / Saturday 11.10.2014.
GM #2 – 9:00 – 10:30 – Friuli Venezia Giulia (ITA) – Princ Zagreb (CRO) 3 -2
GM #3 – 9:30 – 11:00 – Croatian NT (CRO) – Tecnovap Dynos Verona (ITA) 2 – 9
GM #4 – 10:30 – 12:00 – Princ Zagreb (CRO) – Slovenia NT 7 – 3
GM #5 – 11:00 – 12:30 – Tecnovap Dynos Verona (ITA) – Arena (SRB) 0 – 2
GM #6 – 12:00 – 13:30 – Slovenia NT – Friuli Venezia Giulia (ITA) 0 -2

Poredak / Stage #1 Ranking
A1 Friuli Venezia Giulia (ITA)
A2 Princ Zagreb (CRO)
A3 Slovenia NT

B1 Arena (SRB)
B2 Tecnovap Dynos Verona (ITA)
B3 Croatian NT (CRO)

GM #7 – 13:30 – 15:00 – Princ Zagreb (CRO) – B2 Tecnovap Dynos Verona (ITA)

Poredak / Stage #2 Ranking
A1 > C1 Friuli Venezia Giulia (ITA)
B1 > C2 Arena (SRB)
W#7 > C3 Princ Zagreb (CRO)

A3 > D1 Slovenia NT
B3 > D2 Croatian NT (CRO)
L#7 > Princ – Tecnovap Dynos Verona (ITA) 4 -3

GM #8 – 15:00 – 16:30 – Friuli Venezia Giulia (ITA) – Arena (SRB) – 1-0
GM #9 – 15:00 – 16:30 – Slovenia NT – Croatian NT (CRO) – 7 – 0
GM #10 – 16:30 – 18:00 – Arena (SRB) – Princ Zagreb (CRO) 6 – 1
GM #11 – 16:30 – 18:00 – Croatian NT (CRO) – Tecnovap Dynos Verona (ITA) 3 – 10

Nedjelja / Sunday 12.10.2014.
GM #12 – 10:00 – 11:30 – Princ Zagreb (CRO) – Friuli Venezia Giulia (ITA) 4 – 3
GM #13 – 10:00 – 11:30 – Tecnovap Dynos Verona (ITA) – Slovenia NT 14 – 2

Poredak / Stage #3 Ranking 1 – 6
C1 => E1 – Arena
C2 => E2 – Friuli Venezia Giulia (ITA)
C3 => E3 – Princ Zagreb (CRO)
D1 => E4 – Tecnovap Dynos Verona (ITA)
D2 => E5 – Slovenia
D3 => E6 – Croatia

GM #14 – 11:30 – 13:00 – Arena (SRB) – Friuli Venezia Giulia (ITA) – 3 – 1
GM #15 – 11:30 – 13:00 – Princ Zagreb (CRO) – Tecnovap Dynos Verona (ITA) 3 – 4
GM #16 – 13:00 – 14:30 – Friuli Venezia Giulia (ITA) – Tecnovap Dynos Verona (ITA) – 4 – 2
GM #17 – 13:00 – 14:30 – Slovenia – Croatian NT (CRO) – 14 – 5
GM #18 – 14:30 – – Arena (SRB) – Friuli Venezia Giulia (ITA) – 4 – 7

Konačni poredak / Final ranking

1 Friuli Venezia Giulia (ITA)
2 Arena (SRB)
3 Tecnovap Dynos Verona (ITA)
4 Princ Zagreb (CRO)
5 Slovenia
6 Croatian NT (CRO)

Here are results of the tournament:

Group A
Friuli Venezia Giulia (ITA)
Princ Zagreb (CRO)
Slovenian NT (SLO)

Group B
Arena (SRB)
Croatian NT
Tecnovap Dynos Verona (ITA)

Petak / Friday 02.04.2014.
GM #1 – 18:00 – 19:30 – Arena (SRB) – Croatian NT (CRO) – 16 -1

Subota / Saturday 11.10.2014.
GM #2 – 9:00 – 10:30 – Friuli Venezia Giulia (ITA) – Princ Zagreb (CRO) 3 -2
GM #3 – 9:30 – 11:00 – Croatian NT (CRO) – Tecnovap Dynos Verona (ITA) 2 – 9
GM #4 – 10:30 – 12:00 – Princ Zagreb (CRO) – Slovenia NT 7 – 3
GM #5 – 11:00 – 12:30 – Tecnovap Dynos Verona (ITA) – Arena (SRB) 0 – 2
GM #6 – 12:00 – 13:30 – Slovenia NT – Friuli Venezia Giulia (ITA) 0 -2

Poredak / Stage #1 Ranking
A1 Friuli Venezia Giulia (ITA)
A2 Princ Zagreb (CRO)
A3 Slovenia NT

B1 Arena (SRB)
B2 Tecnovap Dynos Verona (ITA)
B3 Croatian NT (CRO)

GM #7 – 13:30 – 15:00 – Princ Zagreb (CRO) – B2 Tecnovap Dynos Verona (ITA)

Poredak / Stage #2 Ranking
A1 > C1 Friuli Venezia Giulia (ITA)
B1 > C2 Arena (SRB)
W#7 > C3 Princ Zagreb (CRO)

A3 > D1 Slovenia NT
B3 > D2 Croatian NT (CRO)
L#7 > Princ – Tecnovap Dynos Verona (ITA) 4 -3

GM #8 – 15:00 – 16:30 – Friuli Venezia Giulia (ITA) – Arena (SRB) – 1-0
GM #9 – 15:00 – 16:30 – Slovenia NT – Croatian NT (CRO) – 7 – 0
GM #10 – 16:30 – 18:00 – Arena (SRB) – Princ Zagreb (CRO) 6 – 1
GM #11 – 16:30 – 18:00 – Croatian NT (CRO) – Tecnovap Dynos Verona (ITA) 3 – 10

Nedjelja / Sunday 12.10.2014.
GM #12 – 10:00 – 11:30 – Princ Zagreb (CRO) – Friuli Venezia Giulia (ITA) 4 – 3
GM #13 – 10:00 – 11:30 – Tecnovap Dynos Verona (ITA) – Slovenia NT 14 – 2

Poredak / Stage #3 Ranking 1 – 6
C1 => E1 – Arena
C2 => E2 – Friuli Venezia Giulia (ITA)
C3 => E3 – Princ Zagreb (CRO)
D1 => E4 – Tecnovap Dynos Verona (ITA)
D2 => E5 – Slovenia
D3 => E6 – Croatia

GM #14 – 11:30 – 13:00 – Arena (SRB) – Friuli Venezia Giulia (ITA) – 3 – 1
GM #15 – 11:30 – 13:00 – Princ Zagreb (CRO) – Tecnovap Dynos Verona (ITA) 3 – 4
GM #16 – 13:00 – 14:30 – Friuli Venezia Giulia (ITA) – Tecnovap Dynos Verona (ITA) – 4 – 2
GM #17 – 13:00 – 14:30 – Slovenia – Croatian NT (CRO) – 14 – 5
GM #18 – 14:30 – – Arena (SRB) – Friuli Venezia Giulia (ITA) – 4 – 7

Konačni poredak / Final ranking

1 Friuli Venezia Giulia (ITA)
2 Arena (SRB)
3 Tecnovap Dynos Verona (ITA)
4 Princ Zagreb (CRO)
5 Slovenia
6 Croatian NT (CRO)

Softball Klub Princ Zagreb Logo

Softball klub PRINC

U Klubu razvijamo mlađe dobne kategorije kroz razne aktivnosti (kampove za djecu, međunarodne turnire, kampove za starije igrače, Euroligu) ostvarujemo ciljeve kluba – predan rad s mladima kako bi im pomogli u usvajanju zdravih životnih navika koje ujedno čine i osnove sportskog života. Osvojeni trofeji i postignuti uspjesi samo su odraz uloženog truda.