Kontakt za prijave / pitanja!

Kako se mogu prijaviti?
na mail: zagrebsoftballcamp@gmail.com
PRIJAVE su otvorene do 15.06.2012.

Petra Čizmić Pokrajac
Mob: 098 956 1488
email: zagrebsoftballcamp@gmail.com
www.facebook.com/ZagrebSoftballCamp