Projekt “Play ball EU style” održao se u Zagrebu, na softball terenima u sklopu ŠRC Jarun (Ribički prilaz bb). Projekt je počeo 15.06.2013., i trajao do 23.06.2013. godine. U projektu su sudjelovali partneri iz Mađarske i Bugarske. Cilj projekta bila je međusobna edukacija mladih iz zemalja partnera i to netradicionalnim i neformalnim oblicima i metodama. Svaki partner je skupina sastavljena od 14-28 mladih pojedinaca, sastavljena od oba spola, između 13 i 25 godina. Želja nam je bila pružiti mladima okvir za zdravi način života, pritom se usmjeravajući na koristi sudjelovanja u aktivnostima na otvorenom. Projekt se usredotočio na komunikaciju i suradnju mladih koji, u svojim zemljama, dijele zajednički interes za softball. Program je kombinirao praktične aktivnosti odnosno razmjenu iskustva u igri softballa, međusobni susret partnera istražujući razlike u kulturama, navikama te problemima mladih. Akcija je omogućila razmjenu znanja mladih ljudi što je rezultiralo stvaranjem novih prijateljstava, izgradnjom samopoštovanja te dodatno podupirala kreativnost pojedinca, razmijevanje te prihvaćanje različitih kultura i njihovih vrijednosti.

Ovaj projekt se financira uz podršku sredstava Europske komisije. Ovaj projekt odražava isključivo stajališta Korisnika i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom provedbe

1434006671_ampeu-logo-eng