IGETS dan na Ljetnom softball kampu

Softball Klub Princ je održao IGETS (Inclusion & Gender Equality Trough Softball) dan u Zagrebu tijekom Zagrebačkog ljetnog softball kampa. Svake godine Princ ima kamp  s 40 do 50 djece, od kojih većina igra softball (30), zajedno s drugima koji nikada nisu pokušali ovaj sport (20). Ove godine ljetni softballski kamp trajao je 7 dana, a svaki dan djeca su imala dva treninga, a između njih imali su i zabavne stvari. Jedan od dana koji smo nazvali IGETS Day. Bio je to odličan na kojem je 50-tero djece razgovaralo i razmišljalo o ravnopravnosti spolova. Uključili smo i njihove roditelje roditelje tako što su ispunjavali anketu ovisno o spolu djeteta. Djeca su dala komentare o ravnopravnosti spolova u sportu. Nakon uvoda o projektu IGETS, napravili smo i procjenu njihove fizičke pismenosti. Jedno od pitanja bilo je: “Volite li biti u timu s djecom suprotnog spola?” Većina ih je odgovorila da ne vole. Međutim, nakon što smo s njima razgovarali o temi, složili su se da nije važno kojeg spola je njihov suigrač. Imali su i zadatak da osmisle i napišu poruku nečeg što oba spola mogu učiniti jednako. Imali su sjajne ideje i prekrasne poruke svim ljudima!

Share Now
Softball Klub Princ

Softball Klub Princ je osvajač najviše prevenstava i kupova u seniorskoj ženskoj kategoriji. Najveći i najjači je klub s ovih prostora. Uz velika ulaganja i napore u svoje igračice, SK Princ ula...

All Posts

Related Post