Istraživanje o utjecaju IGETS i Sport Equality projekta

Jedna od zadnjih aktivnosti koje smo spremili za projekte IGETS i projekt Equality in Sport je upitnik pripremljen za sve roditelje, igrače  i uključene u projekt:

Evaluacijski upitnik o Ravnopravnosti usportu

Molimo vas da ga ispunite!

Ukratko o projektima: Softball klub Princ iz Hrvatske partner je na EU projektu kojemu je cilj razvoj sporta. Projekt Erasmus+ Sports: Small Collaborative Partnerships project, nazvan „Uključivanje i ravnopravnost spolova kroz softball“ (eng. Inclusion and Gender Equality Through Softball (IGETS), temelji se na promicanju softballa kao sporta i promicanju ravnopravnosti spolova u sportu.

Projekt “Equality in Sport” provodi u Zagrebu Softball Klub Princ Zagreb. Projekt uključuje dva volontera, jedan iz Poljske a drugi iz Italije. Ciljevi projekta su promicanje aktivnog i sportskog života, interkulturalni dijalog među mladima, te osvješćivanje problema nejednakosti u sportu. Volonteri su sudjelovali u svim aktivnostima kluba: ljetnim i na proljetnim kampovima, treninzima, radionicama, prezentacijama i ostalim neformalnim aktivnostima itd.

Share Now
Softball Klub Princ

Softball Klub Princ je osvajač najviše prevenstava i kupova u seniorskoj ženskoj kategoriji. Najveći i najjači je klub s ovih prostora. Uz velika ulaganja i napore u svoje igračice, SK Princ ula...

All Posts

Related Post